Release notes

Graag delen we de behandelde punten van onze ontwikkelagenda met u. Hieronder leest u welke optimalisatieslagen zijn doorgevoerd op maandniveau. 

Release notes

Wijzigingen tot en met juni 2022
1960  +Functie Optimalisatie agenda
1953  +Functie Termijn periode van 2 jaar voor de Agenda
1839  +Functie Teller controleverzoeken
931  +Functie WLZ agenda – Bezoekopdrachten
853  +Functie Ga terug / agenda
1942  +Functie Nieuw logo icoontje voor Salusys executable
1907  +Functie C002 invoer geen boven of onder vermeld
1746  +Functie Update techniekkosten
1724  +Functie Nieuwe patiënt via eenvoudige afsprakenkaart
1608  +Functie Wijzigingen aan de afspraakverzoek functionaliteit
1482  +Functie Recall scherm mist recalls als scherm (2 weken) niet geopend wordt
1001  +Functie Rapportage ZorgMemo op Behandelscherm
1836  +Functie Zorgmemo verbeteringen
1000  +Functie Dymo label voor Kunstgebitpaspoort
1996 Fix CloudManagement Certificaat
1988 Fix Verslepen afspraken in agenda verbeteren
1881 Fix Hoofdbehandelaar bij aanmaken afspraak
1866 Fix Inactiveren patiënten verwijdert geen afspraakverzoeken
1937 Fix Kleuren agenda afspraken verdwenen
1926 Fix Optimalisatie verplaatsen van een afspraak in de reguliere en WLZ-agenda
1925 Fix Verwijderen techniekregel
1921 Fix Geselecteerde scanner onthouden
1885 Fix Patiëntenkaart met tabbladen verversing
1858 Fix Tiff converteren naar pdf met meerdere pagina’s bij scannen
1799 Fix Maningenrapport tonen
1782 Fix rood kruis maken patientennota bij wijzigen bijkomende kosten
1528 Fix Migratiescherm sluitknop rechtsonder
1818 Fix Niet verschijnen dagnotaregel op rapport
1735 Fix Notaregel verwijderen factoring
1593 Fix Oude logo’s bij afdrukken

 

Wijzigingen tot en met mei 2022
1755  +Functie Watermerk per vestiging/bedrijf
1751  +Functie Bij inactief maken van patiënt de afspraakverzoeken verwijderen (na bevestiging)
1656  +Functie agenda instellingen
1288  +Functie Tariefcodes Rechtermuisknopfunctie Behandelscherm
1266  +Functie Behandelaar selectie in agenda-tab behandelwizard
899  +Functie Extra info zorginstelling
721  +Functie TIM geblokkeerde patiënt opvragen op de patiënt kaart
1800 Fix Memo opent geminimaliseerd bij Cloud gebruiker
1786 Fix TIM authentication flow
1783 Fix Alternatieve debiteur dpi layout niet goed
1769 Fix HerinneringVersturen gereset bij boeken als bezoek
1762 Fix Dagnota in scherm verzamelfactuur niet te openen
1712 Fix CE code op begrotingsscherm
1566 Fix CE regel op patiëntnota
1481 Fix Performance: Bij patiëntkaart openen lijkt deze meerdere keren geladen te worden
1293 Fix Invoer op lege behandelscherm kaart geeft foutmelding
1237 Fix CE registratie gaat niet altijd goed
949 Fix Indicatie debet/credit ontbreekt of is onjuist.

 

Wijzigingen tot en met april 2022
953 +Functie Afspraak in de agenda in één keer toewijzen naar een afdeling
1265 +Functie Alle afspraken op één dag naar een andere dag kopiëren en plakken
1398 +Functie Communicator gebruiken
1491 +Functie Nieuwe agenda: Nieuwe patiënt + Opmerking + Boeken als bezoek + Print Preview
1527 +Functie Agenda-instelling ‘altijd reguliere redenen bij reguliere afspraken’
1545 +Functie Reporting views, toevoegen view BehandelingStatus en veld RedenNietNagekomen
1460 +Functie Reporting Views
1539 +Functie Weergave van veld ‘opnamedatum’ in export query overzicht patiënten
1553 +Functie Agenda dymo
1670 +Functie View preventiecategorieën
762 +Functie  “Hoofdstukken” zoeken in werkstukken
526 Fix Wordsjabloon beheer
1196 Fix BSN-controle in de agenda geeft geheugen melding
1239 Fix Fout melding bij het maken van een WLZ declaratie
1540 Fix AGB-code behandelaar in MZ301-bestand WLZ-declaratie
1561 Fix Gegevens dagnota na zoeken
1598 Fix Verkeerd telnr in debiteurrecord obv alternatieve debiteur
1610 Fix Reden van bezoek kopiëren en plakken met de volgende reden
1626 Fix Subverrichting tabel bedragen niet afgerond in patch
1278 Fix inactieve zorgmemo
1480 Fix DB Performance: Openen behandelwizard
1529 Fix Verwijsbrief bevindingen
1611 Fix Patientbehandeling zonder kosten
1624 Fix Declaratie worden dubbel getoond
1663 Fix Afrondingsverschil bij opvoeren werkstuk
1671 Fix Behandelwizard – opslaan
1707 Fix Rdp addin
1728 Fix Behandelwizard – opslaanknop

 

Wijzigingen tot en met maart 2022
799 +Functie NZA Tarieven 2022
1335 +Functie Import/Export Recepten functionaliteit voor aanmaken recepten “Tandtechniek in opdracht”
1406 +Functie Patches voor tarieven en werkstukken voor Migratie 2022
1209 +Functie DB optimalisatie Agenda-tabel
1492 +Functie Empty DB bijwerken met rollen & rechten
1493 +Functie Optie ‘plaatsingsdatum is’ met opties ‘notadatum’ of ‘bezoekdatum’
1518 +Functie Herinneringen kopiëren bij kopiëren afspraak
1526 +Functie Toevoegen agenda-instelling
834 Fix Bronbestand zorginstellingen
1116 Fix Verwijsbrief patiëntenkaart
1296 Fix Servicebureau 98098705 standaard inrichten
1536 Fix export Wlz-behandelingen
1575 Fix TIM koppeling geblokkeerde patiënten
1592 Fix Notascherm 2022 codes bij openen van het scherm
1397 Fix Verbeteren runnen patches
1400 Fix Silness-Löe score op kroon
1473 Fix Laden tarieven in Extra werkstukken patch
1476 Fix Opties in ZorgMemo uitvinken

 

Wijzigingen tot en met januari 2022
1205 +Functie Uitbreiding aantal mogelijke tariefcodes
602 Fix ‘Chip’ verwijderen bij betaalwijze ‘Pin’
808 Fix Relatie actief maken
1291 Fix Tarieven na kiezen uit tarieflijstcombo in behandelscherm
1312 Fix Kopieren naar ZV van werkstukken 2022
1329 Fix Toelichting op NZA Tariefgroepen
1352 Fix Afspraken zonder tijd
1355 Fix Foutmelding controle reistijden
1378 Fix Nieuwe werkstukken selecteren bij uzovi 9999
1383 Fix Contextmenu kopiëren naar 2022 op tariefcodes-scherm

 

Wijzigingen tot en met december 2021
799 +Functie NZA Tarieven 2022 voorbereidingen en aanpassingen
690 +Functie Beveiliging verbeteringen
1161 +Functie Voorkomen dat er meer dan 24 uur wordt gedeclareerd
1257 +Functie Bij opstarten Salusys, andere instanties hard afsluiten
1289 +Functie Interceptiemodule
1213 Fix Element wordt niet getoond bij het verwijderen van volledige prothese
1219 Fix Facing in elementscherm maakt incorrect historie records aan
1221 Fix Behandelplan maakt incorrect historie records aan
1223 Fix Commandparser maakt geen historie records aan
1241 Fix Alle bewerkingen verwijderen maakt geen historie aan
1333 Fix CE code wordt niet opgeslagen

 

Wijzigingen tot en met november 2021:
570 +Functie Migratie Exquise gebruikers (kleine praktijken)
1023 +Functie Elementscherm voorbereiden op wijzigingen 2022
1064 +Functie Wijzigingen opslaan bij zorgverzekeraar gegevens scherm
1095 +Functie sorteren op [UzoviNr.]
1139 +Functie Geeltje zichtbaar in de behandel wizard
1217 +Functie Machtigingen converteren in TSE Conversie
370 Fix Beveiliging verbeteringen
778 Fix Declaratievolgorde Info- en MTL-records WLZ onjuist
981 Fix Slepen afspraak naar behandelkamer
1086 Fix Windows schaling ribbon fix
1114 Fix Scrollen relaties
1141 Fix Projectmanagement in Ribbon deactiveren
1160 Fix status veld heeft geen inhoud bij openen van het scherm
1162 Fix Oude stijl wordt getoond bij het bezoeken van pagina xx
1170 Fix Element tooltips inhoud resetten
1172 Fix In specifieke gevallen wordt declaratie niet goed geladen bij indienen
1175 Fix Declaratie indienen scherm verbeteringen
1180 Fix Knoppen voor WebView2 fix

 

Wijzigingen tot en met oktober 2021:
326 +Functie Historie Status Praesens U kunt de historie van het gebit van een patiënt kan bekijken.
Door op het behandelscherm links onder in het scherm op het tijdlijn icoontje te klikken.Handige functie vooral voor de toekomst (aangezien u behandelingen vanaf deze versie en geen eerdere behandelingen ziet).
1115 +Functie Link naar Vecozo.nl voor registreren certificaat vanuit cloudomgeving Link naar de website van Vecozo opnemen bij de administratieve taken. Daarmee kan men vanuit de cloud naar de website van Vecozo om daar hun certificaten te beheren.
1153 Fix Locatie selectie toont niets In sommige gevallen kon er geen vestiging op de patientkaart gekozen worden.
1142 Fix Vecozo website werkt niet goed in de Cloud het VeCoZo-portaal werd om technische reden niet getoond .
1130 Fix Credit WLZ-declaratie niet correct Probleem: Het bedrag van de bijkomende kosten van de patiëntbehandeling verkeerd wordt berekend in het geval dat er geen nota gekoppeld is maar het bedrag in de verrichting gebruikt wordt. Dit bedrag werd bij een creditnota twee keer negatief gemaakt.

Fix: De credit WLZ-declaraties met een verkeerde totale kosten kunnen achteraf verbeterd worden door de functie ‘Update kosten’ te gebruiken. Patiëntenzorg –> WLZ-declaratie aanmaken. Selecteer de WLZ-declaratie. Gebruikt rechtermuisknopfunctie ‘Update kosten’. Deze functie kan alleen gebruikt worden als de WLZ-declaratie nog niet ingediend is bij het zorgkantoor.

1112 Fix Installer Salusys Icoon onscherp het icoon bij nieuwe installaties was grafisch van mindere kwaliteit en is nu mooier gemaakt.
909 Fix Geheugengebruik verbeteren Het geheugengebruik en aantal GDI objecten is verbeterd voor:Financieel beheer –> MaandafsluitenOverzichten –> Managementrapportage
690 Fix Verwijderen DB SA wachtwoord uit broncode Security update voor het verbeteren van de veiligheid
778 +Functie
Fix
Declaratievolgorde Info- en MTL-records WLZ onjuist Melding van MZP en Pro-Da

Nieuwe Instelling per zorgverzekeraar voor sorteervolgorde.
Bestanden –> Zorgverzekeraar en zorgkantoor, tabblad Instellingen. Instelling ‘Declaratievolgorde MZ301-bestand voor WLZ’ met 2 mogelijkheden:

Salusys-volgorde: 01, 03-02, 03-02 *Default
Vecozo-volgorde: 01, 03, 02- of 04

929 Fix vinkje Opstarten met agenda werkt niet Instelling om de agenda te openen bij het opstarten van salusys werkt nu. Deze instelling is te vinden  bij Beheer > Programma instellingen > Agenda > [  ] Opstarten met agenda
979 Fix Notascherm toont inactieve medewerkers en vestigingen Inactieve medewerkers en vestigingen worden niet meer getoond in het Dagnota maken scherm. Hierbij is rekening gehouden met historie
1055 Fix Opslaan in medewerkers scherm Probleem verholpen:

In het ‘medewerkersscherm’ wordt meermaals gevraagd ‘Wilt u de wijzigingen opslaan’ ook wanneer er geen gegevens zijn gewijzigd.

500 Fix Reden van bezoek toont inactieve behandelaars en sorteren Er worden geen inactieve behandelaars getoond en er wordt nu gesorteerd op naam bij Beheer > Reden van bezoek
978 Fix 4x de melding dat relatie bij andere maatschap hoort Probleem verholpen:
Bij het aanpassen van de medewerker in het dagnota maken scherm. Er wordt nu niet 4x de melding dat relatie bij andere maatschap hoort.
1103 Fix User-agent in Pien aanroep Als header in de aanroep van Pien graag de User-Agent meegegeven. Hierin staat de naam van de software (Salusys) en de versie (dynamisch) die Pien aanroept.

Wijzigingen tot en met half oktober 2021:

 

591 – Patiëntenzorg > Patiëntkaart openen > Begr. / Nota > Paspoort
Vanuit Salusys kan het zogenaamde kunstgebitpaspoort worden afgedrukt, wat volgend MDR-richtlijnen met elk kunstgebit meegegeven moet worden. Dit paspoort bevat gegevens over het kunstgebit zelf, de vervaardiger en een uniek registratienummer.

Het paspoort zelf is er in een ONT- en niet-ONT-variant. Deze verschillen alleen de uiterlijk, de gegevens erop zijn gelijk. Bij Bestanden > Medewerkers > Instellingen kunt u aangeven of u ONT-lid bent of niet.

690 – Hele applicatie > Opstarten
Wanneer bij opstarten van Salusys geen contact met de database gemaakt kan worden, wordt nog vóór het inloggen een venster getoond waarin database-account en -wachtwoord kunnen worden ingevuld. Dit is meestal slechts éénmalig nodig voor nieuwe computers of wijzigingen aan de ICT-infrastructuur.

Door dit leeg te laten kon met een standaardaccount worden ingelogd. Om veiligheidsredenen is deze mogelijkheid uitgeschakeld. Vanaf heden moet Salusys altijd met volledige accountgegevens worden aangemeld bij de database.

791 – Patiëntenzorg > Patiëntkaart openen > Documenten
Wanneer met ‘Mail document als bijlage’ een MS Word document wordt gemaild, kan deze nu ook direct als PDF verstuurd worden. Deze optie verschijnt als extra submenu achter de zorgrelatie (tandarts, implantoloog, huisarts, etc).

705 – Patiëntenzorg > Patiëntkaart openen
Bij het minimaliseren en vervolgens maximaliseren van Salusys met de patiëntkaart geopend, wordt nu ook de eerder ingestelde breedte van de kolom met agenda onthouden.

869 – Patiëntenzorg > Patiëntkaart openen
Het was niet mogelijk om de instelling “Niet verzekerd” op de patiëntenkaart op te slaan. De instelling sprong bij opslaan weer automatisch terug naar “verzekerd”. Dit probleem is verholpen.

964 – Bestanden > Tariefcodes
Dit scherm en met name het zoeken en filteren is aangepast aan de toekomstige tariefcodes van 2022.

986 – Patiëntenzorg > Patiëntkaart openen > Begr. / Nota
Als de instelling ‘Vragen om dagnota bij opvoeren werkstuk in mondzorgscherm’ aangevinkt stond en dagnota aangemaakt of bekeken werd, bleef deze daarna in beeld staan waardoor het nota-venster lastig leesbaar was. Dit probleem is verholpen.

1020 – Hele applicatie > Geheugenwaarschuwing
Vanuit het dialoogvenster waarin gewaarschuwd werd voor een laag geheugengebruik, kan Salusys direct opnieuw worden opgestart. Hiermee werd in sommige gevallen onbedoeld Salusys 1.0 opgestart. Vanaf nu is dit altijd Salusys 2.0.

Wijzigingen tot en met september 2021:

270 – Beheer > Administratieve taken > Overige
Aan de query ‘Overzicht patiënten’ is een kolom toegevoegd die laat ziet op basis van welk template een document is aangemaakt.

Dit is een gegeven wat vanaf nu wordt vastgelegd. Voorheen werd alleen het uiteindelijke document opgeslagen. Als u met terugwerkende kracht de templates van alle documenten wilt zien, kunt u in deze gegevens bijwerken. Dit is een eenmalige actie in: Beheer > Administratieve taken > Exporteren / Importeren > Update template-info in documenten. Let op dat deze actie, afhankelijk van het aantal documenten en de snelheid van uw systeem, enige tijd in beslag kan nemen.

485 – Financieel beheer > Factoring declaraties inzien
Vanuit een ingediende declaratie kan nu direct naar het bijbehorende nota-detailscherm in het Inzicht-portaal van Infomedics gesprongen worden. Een ‘deeplink’ van Salusys naar Inzicht dus. Hierin zijn de details van de nota en de afhandeling door Infomedics te vinden. Deze knop bespaart het apart moeten inloggen in Inzicht, de juiste patiënt opzoeken en daarna de betreffende nota. Ook kunnen niet per ongelijk oude Inzicht schermen open blijven staan, waardoor verwarring zou kunnen ontstaan.

572 – Hele applicatie
De huisstijl van Salusys is opgefrist en sluit aan op de vernieuwde website en logo’s van Flexdata. De zichtbare aanpassing is het kleurenpalet van de hele applicatie, het opstart-, inlog-, afsluit- en laadscherm. Ook de menubalk en ribbon zijn gerestyled. Wees niet verbaasd als u dieper in de applicatie en in rapportages nog oude logo’s aantreft. Deze zullen in de loop van de tijd vervangen worden.

618 – Patiëntenzorg > Behandelscherm openen > Silness-Löe
Als er kronen zijn geplaatst waren de scores niet meer in te vullen, maar kan zich uiteraard nog wel plak vormen op die kronen. Om dit vast te kunnen leggen, kunnen de scores nu ook ingevuld worden als er een prothese is geplaatst op één van deze elementen.

859 – Patiëntenzorg > Behandelscherm openen > PPS
In het scherm van de parodontale screening zijn een drietal verbeteringen doorgevoerd. 1) Het is niet meer verplicht alle kwadranten in te vullen, er moet nu minstens één kwadrant worden gescoord. 2) Er kan een notitie worden toegevoegd. Deze kan uit meer regels bestaan. In het overzicht wordt standaard de eerste regel getoond. Door de muispijl erboven te houden worden ook de andere regels zichtbaar. En 3) er is nu een optie ‘geen advies’ waardoor een scoring zonder advies kan worden opgeslagen.

875 – Bestanden > Dynamische werkstukken > PPS
Het is nu mogelijk om in dynamische werkstukken de bijkomende kosten van tariefregels te kopiëren en plakken.

568 – Patiëntzorg > Patiëntkaart openen > Bezoekjournaal > Nieuw
De lijst reden van bezoek toonde meer opties dan ingericht bij Beheer > Reden van Bezoek. Nu wordt de basislijst patiëntgebonden afspraken getoond, of wanneer de behandelaar bekend is, de specifieke lijst voor die behandelaar.

615 – Patiëntenzorg > Patiëntkaart openen > Memo
Wanneer in een memo bij de patiëntkaart een tekst wordt geplakt vanuit een andere bron (bijvoorbeeld een document of email) dan wordt de achtergrondkleur en andere opmaak meegenomen. Deze is dan soms niet meer aan te passen, waardoor de memo slecht leesbaar is. Hiervoor is nu in het rechtermuisknopmenu de optie ‘Plakken zonder opmaak’ toegevoegd.

675 – Patiëntenzorg > Patiëntkaart openen > Memo
Wanneer de bestaande tekst van een memo werd verwijderd en overschreven, verscheen de nieuwe tekst in een kleiner lettertype dan de oorspronkelijke tekst. Nu krijgt nieuwe tekst dezelfde grootte.

749 – Financieel Beheer > Factoring- en declaratiebestanden indienen
Bij het indienen van creditdeclaraties kon het voorkomen dat het referentienummer naar de oorspronkelijke declaratieregel naar de verkeerde regel verwees. Dit kwam voor als 1) de referenties vanuit het rechtermuisknopmenu werd aangemaakt en 2) meerdere (vrijwel) gelijke regels voorkwamen in het oorspronkelijke declaratiebestand. Dit probleem is opgelost.

In de normale flow (zonder gebruik van ‘Referentie gerelateerde declaratie’) kwam dit probleem overigens niet voor.

811 – Financieel beheer > Financieel maandoverzicht > Garantie
Bij het maken van een dagnota, is het mogelijk om te kiezen voor de status “Garantie”. Deze komt nu ook weer terug op het garantie-overzicht.

816 – Patiëntenzorg > Patiëntkaart openen > Begr. / Nota > Boeken
In zeldzame gevallen kon het voorkomen dat een nota niet geboekt kon worden. De foutmelding ‘Het boeken van de begroting is mislukt’ verscheen, met een database foutmelding in de details. Deze ontstond doordat de één van de omschrijvingen langer was dan verwacht. Dit probleem is verholpen en nota’s die eerder niet geboekt konden worden, kunnen dit nu alsnog.

883 – Patiëntenzorg > Patiëntkaart openen > Machtiging > Machtigingen portaal
Voor sommige gebruikers werkte het machtigingen portaal niet naar behoren en werd het venster wit na het inloggen. Dit probleem werd veroorzaakt door een gebrek aan rechten wat is opgelost door de gegevens op een plek weg te schrijven waar Salusys wel rechten heeft.

403 -Bestanden > CE-Registratie
In verschillende functies rondom de CE-registratie zijn verbeteringen doorgevoerd die het dagelijks gebruik vergemakkelijken. In het kort zijn dit:
1. Bij het invoeren van een nieuwe CE productdefinitie, kunnen nu geen inactieve relaties meer worden gekozen bij Fabrikant en Leverancier. Ook in het filter zijn de inactieve relaties weggehaald.
2. De keuzelijst Fabrikant en Leverancier kan nu ververst worden zodat zojuist opgevoerde relaties direct zichtbaar zijn.
3. In het tabblad ‘Tariefcodes koppelen’, is aan de tabel gekoppelde coderegels een regelindicator toegevoegd (het pijlpuntje voor de eerste kolom), zodat duidelijk welke rij bewerkt of verwijderd wordt.
4. Bij het koppelen van een CE code aan een tarief worden de velden Vestiging en Behandelaar nu direct en automatisch gevuld, in plaats van na opslaan.
5. Ook in het tabblad ‘Tariefcodes koppelen’ worden de Q-codes nu getoond bij de Tandtechnische tarieven en niet meer bij de Prestatiecodes.
6. Op tabblad ‘Historie en zoeken’ gaf zoeken een technische foutmelding en de resultaten voldeden hierdoor niet altijd aan de zoekopdracht. Dit probleem is verholpen.
7. Wanneer een rapport werd opgevraagd van deze zoekresultaten, wordt dit nu ook daadwerkelijk gevuld met de resultaten die in het scherm zichtbaar zijn.
8. Om complexe zoekopdrachten op het gebruik van CE codes te kunnen loslaten, is een zogenaamde ‘querybuilder’ toegevoegd waarmee op verschillende criteria tegelijk gezocht kan worden.
9. Omdat het doorzoeken op basis van een complexe opdracht enige tijd kan duren, is ook een wacht-indicator toegevoegd. Helaas vertelt een database niet de exacte voortgang, dus een percentage of tijd was niet mogelijk.
10. Bij opvoeren van tariefcode op nota worden gekoppelde CE-regels toegevoegd aan de nota. Hier zat nooit een filter op medewerker of vesting. Deze is er nu wel. Als medewerker of vestiging zijn ingesteld (bij de CE-regel) dan wordt deze mogelijk wel uitgefilterd.

569 – Beheer > Tabellen > Titulatuur
Het onderhouden van aanschrijfvormen was niet (meer) mogelijk als de standaardgegevens ooit waren verwijderd. Dit is opgelost en de functionaliteit is aangepast om te voorkomen dat deze situatie zich opnieuw voordoet:
1. Toevoegen kan altijd
2. Verwijderen kan alleen voor zelf aangemaakte regels
3. Wijzigen:
a. Bij zelf aangemaakte items: alles is te wijzigen
b. Bij standaard regels: alleen titulatuur en aanhef is te wijzigen

621 – Patiëntenzorg > Patiëntkaart openen > Alg. Anamnese > Patiënt dossier
Vanaf deze plek werkte het genereren van een patiënt dossier niet (overigens wel vanuit het behandelscherm). Dit is nu verholpen. Merk op dat het genereren van uitgebreide dossiers, zeker met veel afbeeldingen, op drukke momenten enkele minuten kan duren. Het advies is, als het genereren van een dossier niet onmiddellijk lukt, even te wachten en niet direct opnieuw op de knop te drukken.

645 – Patiëntenzorg > Behandelscherm openen
Als bijkomende kosten werden opgevoerd in het venster ‘Verrichting bewerken’ > Subregels Bijkomende kosten, was het niet direct zichtbaar als per ongelijk een tarief uit een voorgaand jaar gebruikt werd. Hiervoor is nu een filter ‘Tarieflijst’ toegevoegd boven de subregels. Deze is standaard voorgeselecteerd op het huidige jaar.

646 – Patiëntenzorg > Behandelscherm openen > Gebitstatus
Als een wortelrest wordt ingevoerd en opgeslagen bleef dit zichtbaar bij de volgende patiënt. Dit deed zich niet voor bij de eerste keer dat een wortelrest werd geregistreerd, maar wel vanaf de tweede en volgende patiënten die dag. De wortelrest symbolen worden nu gewist bij het wisselen van patiënt.

Wijzigingen tot en met augustus 2021:

687 – Hele applicatie
Een groot deel van de resterende rode kruizen in Salusys wordt veroorzaakt door geheugengebrek. Zodra 90% van het beschikbare geheugen opgebruikt is, geeft Salusys nu een waarschuwing zodat het werk opgeslagen kan worden. Daarna kan Salusys opnieuw gestart worden. Normaal gesproken zal het enkele dagen duren voordat Salusys met deze melding komt, dus het advies blijft om Salusys aan het eind van de werkdag netjes af te sluiten.

741 – Overzichten > Rapportage Zorginstellingen/ Rapportage medewerkers
Het geheugengebruik van deze rapportages is geoptimaliseerd, omdat deze onnodig veel geheugen gebruikte en zo voor rode kruizen konden zorgen. De rapporten zelf zijn onveranderd gebleven.

573 – Patiëntenzorg > Patiëntkaart > Agendaselectie > Reguliere afspraak toevoegen
Nadat de afspraak is toegevoegd werd het bezoekjournaal niet bezoekjournaal niet direct bijgewerkt. Pas na sluiten en opnieuw openen werd de afspraak wel getoond in het bezoekjournaal van de patiëntkaart. Het bezoekjournaal wordt nu direct bijgewerkt na toevoegen van een afspraak.

589 – Patiëntenzorg > Patiëntkaart openen > Afspraak > WLZ-afspraak toevoegen > Recalls
Als één van de afspraak uit een reeks wordt verplaatst, daarna het recall-scherm wordt geopend (voor een recall van deze patiënt), en ‘opslaan en instellingen doorvoeren’ wordt gekozen, wordt ook de verplaatste afspraak opnieuw op het oorspronkelijke moment gepland. Het feit dat alle afspraken opnieuw werden gepland, leidde tot verwarring. Alleen de afspraken van de aangepaste reeks worden nu opnieuw gepland.

652 – Hele applicatie
Bij het gebruik van meerdere monitors werden vensters soms op een andere monitor geopend dan waar het hoofdvenster van Salusys draait. Het grootste deel van de vensters wordt nu geopend op hetzelfde scherm als hoofdvensters. Er kunnen enkele vensters zijn die zich nog wel ‘verstoppen’ op een ander scherm. Mocht u nog een dergelijk venster aantreffen, laat het ons aub weten.

729 – Financieel beheer > WLZ-declaraties aanmaken > WLZ-declaraties
Aan de tabel WLZ-declaraties is een optie toegevoegd aan het contextmenu waarmee de totale kosten van de declaratie worden bijgewerkt. Deze functie heet ‘Update kosten’ en kan worden gebruikt in situaties waarin de kosten niet automatisch (kunnen) worden bijgewerkt, bijvoorbeeld het corrigeren van reiskosten in een creditnota

776 – Patiëntenzorg > BSN Batch Controle
Dit scherm kon in Salusys 2.0 niet meer geopend worden. De functionaliteit op BSN’s batchgewijs te controleren is nu hersteld.

796 – Inlogscherm
Op hoge schermresoluties werd het inlogscherm niet netjes weergegeven. De elementen en teksten worden nu weer netjes uitgelijnd.

813 – Financieel beheer > Betalingsherinneringen en maningen
Deze knop had geen functie meer nadat de werking is overgenomen door Maningen en debiteuroverzichten (ook onder Financieel beheer). Deze knop is dan ook verwijderd.

Wijzigingen tot en met juli 2021:

150 – Patiëntenzorg > Patiëntkaart openen > Machtiging > Machtigingen portaal
Door wijzigingen aan de kant van VeCoZo is de automatische koppeling met het machtigingenportaal aangepast. Dit leidde in eerste instantie tot problemen, die inmiddels verholpen zijn. Mocht u nog problemen ondervinden met het machtigingenportaal, neem dan aub contact op met onze helpdesk.

906 – Patiëntenzorg > Patiëntkaart openen > Begr. / Nota > Contract > Afdrukken
Het blijkt dat patiënten het contract soms opsturen aan de zorgverzekeraar en die wordt uitbetaald aan de patiënt. Als u de nota vervolgens gaat declareren, wordt de declaratie afgewezen. Om dit te voorkomen zijn op het contract een aantal wijzigingen doorgevoerd waardoor het duidelijk is dat het niet om een nota gaat. De meest duidelijke is de tekst ‘Let op: dit is geen nota!’.

620 – Financieel beheer > Declaratie- en Factoringbestanden indienen > Factoring indienen
In het onderdeel ‘Openstaande nota’s voor factoring declaratie’ is het machtigingsnummer en de indicatie bijzondere tandheelkunde (ook bekend als de ‘voorloopcode’) toegevoegd. Hierdoor is eenvoudig te controleren of de declaratie correct wordt ingediend.

909 – Patiëntenzorg > Patiëntkaart openen > Begr. / Nota > Nota Rapport
De NAW-gegevens worden niet altijd afgedrukt op de nota. Dit probleem heeft zich eerder voorgedaan (#488) maar kon door ons niet nagespeeld worden. Dankzij uw reacties hebben we alsnog een specifieke oorzaak kunnen vinden en op kunnen lossen.

613 – Financieel beheer > Declaratie- en Factoringbestanden indienen > WLZ declaraties indienen

Bij het aanmaken van elektronische declaratie van nota’s met daarin meer dan één dezelfde tariefcode met bijkomende kosten, kon de regelvolgorde in het declaratiebestand afwijken van de Vektis standaard. Hierdoor keurden enkele verzekeraars die declaraties af. Het probleem kon optreden op als een kostenregel werd gewijzigd ná het aanmaken van de declaratie. Ook in deze situatie (gelijke tariefcodes, bewerking na aanmaken) wordt nu de juiste sorteervolgorde gehanteerd.

627 – Beheer > Programma-instellingen > Agenda > Workflow

Wanneer het vinkje ‘Een afspraak altijd boeken als bezoek’ aan staan, werd toch de soms de vraag gesteld of een afspraak daadwerkelijk als bezoek geboekt moest worden. Dit deed zich voor op de patiëntenkaart, vanuit het contextmenu (rechtermuisknopmenu) op een afspraak van vandaag.

656 – Start > Agenda openen > Afspraak inzien > Patiëntenkaart openen
Wanneer de vraag ‘Boeken als bezoek?’ met ‘nee’ werd beantwoord, werd toch een bezoek geboekt, zelfs als er al één stond. Hierdoor kwam het bezoek dubbel op de patiëntkaart. Dit probleem is verholpen, ook als de centrale instelling ‘Een afspraak altijd boeken als bezoek’ aangevinkt is.

714 – Financieel beheer > Declaratie- en Factoringbestanden indienen > Factoring declaraties inzien

Wanneer een nota was ingediend en binnen enkele seconden de status werd opgevraagd, verdween het ingediende bedrag. Dit was een visueel probleem veroorzaakt doordat de declaratie nog niet verwerkt was en geen status werd teruggegeven. In dat geval blijft nu het oorspronkelijk ingediende bedrag staan.

742 – Patiëntenzorg > Patiëntkaart openen > Documenten
Op netwerkomgevingen (waar documenten op een andere plek staan dan de Salusys-applicatie), ontstond een probleem om documenten te kunnen openen. Dit werd veroorzaakt doordat Salusys het document op de verkeerde locatie zocht. Dit probleem is verholpen.

Wijzigingen tot en met juni 2021

228 – Patiëntenzorg > Behandelscherm > PPS
Vanaf 2021 is bij het periodiek screenen op ontsteking en verlies van de steunweefsels van de tanden en kiezen, de DPSI-score vervangen door de PPS-score. De diepte van de tandvleespockets, gemeten met een pocketsonde is de basis van deze screening. De PPS score vervangt de DPSI score. PPS is een afkorting voor Periodiek Parodontaal Screenen. Basis voor de richtlijn is de nieuwe classificatie van de European Federation of Pariodontologie (EFP). In dit nieuwe tabblad is de historie van DPSI scores nog steeds inzichtelijk en kunnen eventueel nog aanvullingen en correcties met de deze methode worden gedaan.

594 – Patiëntenzorg > Patiëntkaart openen > Begroting/nota > Nota rapport
In het kader van de MDR is het noodzakelijk gegevens over een werkstuk met de patiënt te kunnen delen. Een eerste manier is het afdrukken van de batchlotnummers en kleurinformatie op de nota. De CE-gegevens zijn onderdeel van de productinformatie, deze kunt u aanzetten in Beheer > Programma instellingen > Notabeheer > Productinformatie op nota.

473 – Patiëntenzorg > Behandelscherm openen > Behandelcodelijst
Nieuwe prestatiecodes (bijvoorbeeld de T0…-codes uit 2021) hadden een afwijkende wijze middels tekst invoer. Dit probleem is verholpen.

550 – Patiëntenzorg > Behandelscherm openen > Begroting/Nota > Nota maken
Bij het maken van een nota op basis van verrichtingen met meerdere subregels met bijkomende kosten, kon de foutmelding ‘Het aanmaken van de nota is mislukt’ optreden. Dit probleem is verholpen.

551 – Patiëntenzorg > Patiëntenkaart openen > Begroting/Nota
Wanneer twee (of meer) patiëntkaarten open stonden, en bij de eerste was een bezoekregel geselecteerd, en bij de tweede niet. Kon op de tweede patiëntkaart toch op de knop Begroting/Nota worden gedrukt. Hiermee werd een begroting van de eerste patiënt geopend. Dit probleem is opgelost door de knop Begroting/Nota uit te schakelen als geen bezoekregel is geselecteerd.

903 – Patiëntenzorg > Patiëntenkaart openen > Bezoekjournaal > Memo

In zeldzame gevallen werd het memo-vinkje (kolom ‘M’) niet aangezet na het schrijven van een memo. Dit had een technische oorzaak (pas tijdens het afsluiten van Salusys werd die data weggeschreven) en is nu opgelost.

904 – Patiëntenzorg > Patiëntkaart openen > … > Sluiten
Bij het sluiten van de patiëntkaart worden de kaarten die openstaan in tabbladen nu automatisch gesloten i.p.v. dat deze handmatig opgeruimd moesten worden. Dit probleem deed zich alleen voor in de Cloud omgeving.

907 – Start > Agenda openen > Reguliere afspraak toevoegen > Herinneringen

De tabbladen SMS, E-mail en Brief zien hier niet beschikbaar (uitgegrijsd) terwijl deze voorheen wel beschikbaar waren. Bij het overgaan van Salusys 1.0 naar 2.0 zijn deze instellingen niet meegenomen. U kunt deze zelf opnieuw aanzetten indien nodig. Ze zijn te vinden bij Toepassingen > Instellingen Herinneringen en Recalls > Tabbladen Herinneringen SMS/Email/Brieven > SMS/Email versturen voor alle nieuwe afspraken/Maak herinneringsbrief voor alle Patiënten.